Các bố cục cơ bản cho người mới là điều tự học chụp ảnh muốn chia sẻ đến bạn qua bài viết này. Qua bài viết này bạn sẽ có thêm kinh nghiệm, kỹ thuật trong chụp ảnh.

Chúc các bạn sẽ có những bức ảnh đẹp!

Sưu tầm